Bộ lọc tin địa ốc

Chọn mức giá:

Tìm kiếm cực nhanh
4 tin mới hôm nay!
Địa ốc 60sĐã tìm được 3548 kết quả theo điều kiện lọc tin địa ốc của bạn
339613
2,480,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339612
5,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339602
2,500,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339600
5,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339597
1,980,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
Bán gấp nền 72m2 trục chính A2 kdc Hưng Phú.  (1)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Cái Răng Bởi: huyenmun
Diện Tích: 72 (m2) - Cập Nhật: 23/03/2019-16:52:33
339596
3,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
BÁN CẶP NỀN Ở ĐƯỜNG SỐ 14 KDC HỒNG LOAN 5C - (1)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Cái Răng Bởi: huyenmun
Diện Tích: 90 (m2) - Cập Nhật: 23/03/2019-16:43:02
339595
2,900,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339593
5,700,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339591
6,300,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
302771
3,900,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
316775
1,550,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339163
9,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339075
6,500,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339068
1,870,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338563
6,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338498
4,400,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338496
3,600,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338491
5,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338340
1,900,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338334
6,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337855
1,990,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337850
1,730,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
336303
20,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338175
1,930,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339584
2,900,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
334706
3,100,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
329622
3,800,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337909
1,500,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338049
6,500,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337987
4,300,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338276
4,100,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339564
2,650,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339572
2,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338371
4,100,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338363
5,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338368
2,600,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339579
1,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339578
6,800,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339574
3,300,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
Bán nền siêu đẹp - Đường D24 - 28 kdc Hồng Loan.  (1)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Cái Răng Bởi: huyenmun
Diện Tích: 80 (m2) - Cập Nhật: 23/03/2019-15:12:02
339571
1,890,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339496
2,300,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339168
3,450,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339470
900,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
Bán nền đẹp đường số 10 KDC Nam Long 2 - DT 79,8m2 (2)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Cái Răng Bởi: thinhnguyen
Diện Tích: 79.8 (m2) - Cập Nhật: 23/03/2019-11:38:33
339160
2,650,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338568
3,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338184
5,500,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338113
9,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320326
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
314159
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303175
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303592
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320608
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303216
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303180
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
315218
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
315234
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332347
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
Nhà mặt tiền đường Phạm Hùng. (42)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Cái Răng Bởi: thinhnguyen
Diện Tích: (m2) - Cập Nhật: 23/03/2019-11:37:18
303186
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
311132
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
311133
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
313639
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
312242
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
312243
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
314812
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
311126
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
301942
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322202
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322214
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
302496
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303279
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
311332
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
309408
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322016
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
323893
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
321756
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332150
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332148
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332164
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332162
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332136
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
332147
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
303179
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322488
2,400,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322939
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
315159
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320157
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320166
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
326963
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322893
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
315003
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
309410
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322493
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322496
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320161
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
309534
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
322499
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
314360
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
313158
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
313159
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin