Bộ lọc tin địa ốc





Chọn mức giá:

Tìm kiếm cực nhanh
1 tin mới hôm nay!
Địa ốc 60s















Đã tìm được 7623 kết quả theo điều kiện lọc tin địa ốc của bạn
346942
5,200,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338537
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338548
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338550
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339826
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339833
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
339835
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
341758
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
341759
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
341763
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
341764
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
345059
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
345064
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
345067
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
345073
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
329611
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
330220
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
334366
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335926
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
336490
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
336491
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
336492
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
336534
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337504
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337506
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351315
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351316
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351319
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351322
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351323
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351326
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351328
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351330
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351332
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351333
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351335
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351336
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335265
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335130
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335112
13,000,000
Giá thuê VNĐ / tháng
Lưu Tin
337646
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335276
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337013
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
341793
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335278
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335443
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335446
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335447
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335297
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335301
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335114
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335452
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335437
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335459
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335255
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337667
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335245
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335315
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
344835
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335360
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335289
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335284
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
338884
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
342975
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337087
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335470
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
342986
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335355
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
335439
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
337622
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
2951
850
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
3331
1,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
3997
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
Botanic- Căn hộ cho thuê với nhiều tiện ích . (153)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Ninh Kiều Bởi: nmtungus
Diện Tích: (m2) - Cập Nhật: 23/05/2019-16:24:45
10535
900
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10536
800
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10537
800
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10538
900
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10540
900
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10546
1,350
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10547
1,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
10548
850
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351388
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351387
0
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
320433
5,300,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351269
4,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
351268
1,320,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
CHỈ TỪ 3,8 TỶ SỞ HỮU NGAY SHOPHOUSE CẠNH VINCOM (2)
Thành Phố Cần Thơ - Quận Ninh Kiều Bởi: lyhien
Diện Tích: (m2) - Cập Nhật: 23/05/2019-09:51:21
351264
4,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
334223
510,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
313154
2,700,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
315802
320,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
314801
2,700,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350115
2,390,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350113
1,700,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350114
1,980,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350109
2,630,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350107
1,720,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350101
1,250,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350106
2,530,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350095
4,000,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin
350099
1,750,000,000
Tổng số tiền (VNĐ)
Lưu Tin