Bộ lọc tin địa ốc

Chọn mức giá:

Tìm kiếm cực nhanh
135 tin mới hôm nay!
Địa ốc 60s
Liên kết truy cập nhanh
Ninh-kieu | Cai-Rang | Phu-Quoc | Viet-Nam | dat-nen-can-tho | bat-dong-san-phu-quoc | nha-dat-gia-re | bat-gia-dat-can-tho | bang-gia-dat-phu-quoc Duong-dong | Duong-To | Cua-Can | Ganh-Hao | Cua-Duong Bai-Thom | Hon-Thom | Ham-Ninh | Tho-Chau | Tran-Hung-Dao-Phu-Quoc | Hung-Vuong-Phu-Quoc

Thông kê
Truy cập hôm nay:
Mới đăng hôm nay: 135
Tin bất động sản: 204246
Tổng số bản tin: 1079
Tổng số user: 40230
Thời gian tải trang: 1 giây
Địa ốc 60s / Bảng giá đất
Bảng giá đất huyện Phong Điền TP Cần Thơ năm 2015 - 2019  -  
Phụ lục VII .6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN PHONG ĐIỀN
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất ở tại đô thị, tiếp giáp các trục đường giao thông và trong các Khu dân cư   
1 Chiêm Thành Tấn
(trục số 7, Trung tâm thương mại - hành chính  huyện)
Trục số 13 Trục số 10      1,800,000
2 Nguyễn Thái Bình (trục
số 1, Trung tâm thương
mại - hành chính huyện) 
Lộ Vòng Cung Hết đoạn trải nhựa      1,800,000
3 Các trục hành chính trung tâm huyện Trục số 4, 5, 8, 13, 14  Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn   1,800,000
Trục đường số 12   1,500,000
4 Đê KH9 (đường cấp 5 đồng bằng) Ranh quận Ô Môn Giáp tỉnh Hậu Giang 500,000
5 Đường Án Khám Ông Hào Suốt tuyến   700,000
6 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang 5,000,000
7 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang 2,000,000
8 Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)  Cầu Xẻo Tre Ranh phường Long Tuyền 800,000
9 Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) Giáp phường An Bình Cầu Ông Đề  2,200,000
Cầu Ông Đề Cầu Rạch Chuối 2,000,000
Cầu Rạch Chuối Cầu Trà Niền 2,500,000
Cầu Trà Niền Cống Ba Lù  4,000,000
Cống Ba Lù Cống Rạch Bần  2,200,000
Cống Rạch Bần Giáp ranh xã Tân Thới 1,500,000
Ranh thị trấn Cầu Rạch Miễu 1,200,000
Cầu rạch Miễu Ranh Ô Môn 800,000
10 Đường tỉnh 926 Cầu Tây Đô Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái 1,000,000
Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái Cầu Mương Cao 800,000
Cầu Mương Cao Cầu Kinh Tắc 700,000
Cầu Kinh Tắc Cầu Ba Chu 1,500,000
Cầu Cần Đước Kinh Một Ngàn 700,000
11 Đường tỉnh 932 Trường Trung học Nhơn Nghĩa Cầu Lò Đường 600,000
Cầu Lò Đường Giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A 500,000
12 Khu chợ tự tiêu, tự sản - Chợ vải và các đường hẻm (thị trấn Phong Điền) Khu chợ tự tiêu, tự sản   3,500,000
Chợ vải và các đường hẻm   3,000,000
13 Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A Toàn khu   800,000
14 Khu dân cư xã Tân Thới Suốt tuyến   1,000,000
15 Khu thương mại xã Trường Long Giáp đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ)   1,500,000
16 Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền Trục chính   2,000,000
Trục phụ   1,500,000
17 Lộ cầu Nhiếm - Trường Thành Giáp đường tỉnh 923 đi Trường Thành   500,000
18 Quốc lộ 61B Ranh quận Cái Răng Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) 800,000
Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) Rạch Trầu Hôi (giáp ranh tỉnh Hậu Giang) 600,000
19 Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền) Giáp Đường tỉnh 923 Trục số 7 5,000,000
Trục số 7 Trung tâm y tế dự phòng 2,500,000
20 Tuyến đường Trường Long - Vàm Bi Cầu Ba Chu Vàm Bi 500,000
21 Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) Đường tỉnh 923 Cầu Rạch Dinh 1,800,000
Cầu Rạch Dinh Cầu Rạch Nhum 1,500,000
22 Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (thuộc dự án khai thác quỹ đất) Các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ   4,000,000
Các lô nền tiếp giáp tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang   3,000,000
Các lô nền còn lại   2,500,000
23 Tuyến Nhơn Ái - Trường Long  Cống KH9 Vàm Ông Hào 500,000
24 Đường vào khu mộ Phan Văn Trị Đường tỉnh 923 Cầu Cái Tắc 1,200,000
Cầu Cái Tắc Mộ Cụ Phan Văn Trị 1,000,000
Mộ Cụ Phan Văn Trị Rạch tre 500,000
25 Đường nối từ Đường Phan Văn Trị đến Cầu Tây Đô Đường Phan Văn Trị Cầu Tây Đô 3,000,000
26 Khu dân cư Hồng Phát (trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
  5,000,000
Các đường còn lại   2,500,000
27 Khu chợ Mỹ Khánh và XD thương mại thuộc khu TĐC, 2 bên Nguyễn Văn Cừ (Cty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
  5,000,000
Các tuyến đường còn lại   2,500,000
28 Đường Vàm Bi-Trường Hòa-Bốn Tổng Đoạn Án Khám Ông Hào Đường 926 500,000
Phụ lục VIII .6
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN PHONG ĐIỀN
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, tiếp giáp các trục đường giao thông và trong các Khu dân cư 
1 Chiêm Thành Tấn
(trục số 7, Trung tâm thương mại - hành chính  huyện)
Trục số 13 Trục số 10     1,440,000
2 Nguyễn Thái Bình (trục
số 1, Trung tâm thương
mại - hành chính huyện) 
Lộ Vòng Cung Hết đoạn trải nhựa     1,440,000
3 Các trục hành chính trung tâm huyện Trục số 4, 5, 8, 13, 14  Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn       1,440,000
Trục đường số 12       1,200,000
4 Đê KH9 (đường cấp 5 đồng bằng) Ranh quận Ô Môn Giáp tỉnh Hậu Giang        400,000
5 Đường Án Khám Ông Hào Suốt tuyến          560,000
6 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang     4,000,000
7 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang     1,600,000
8 Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)  Cầu Xẻo Tre Ranh phường Long Tuyền        640,000
9 Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) Giáp phường An Bình Cầu Ông Đề      1,760,000
Cầu Ông Đề Cầu Rạch Chuối     1,600,000
Cầu Rạch Chuối Cầu Trà Niền     2,000,000
Cầu Trà Niền Cống Ba Lù      3,200,000
Cống Ba Lù Cống Rạch Bần      1,760,000
Cống Rạch Bần Giáp ranh xã Tân Thới     1,200,000
Ranh thị trấn Cầu Rạch Miễu        960,000
Cầu rạch Miễu Ranh Ô Môn        640,000
10 Đường tỉnh 926 Cầu Tây Đô Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái        800,000
Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái Cầu Mương Cao        640,000
Cầu Mương Cao Cầu Kinh Tắc        560,000
Cầu Kinh Tắc Cầu Ba Chu     1,200,000
Cầu Cần Đước Kinh Một Ngàn        560,000
11 Đường tỉnh 932 Trường Trung học Nhơn Nghĩa Cầu Lò Đường        480,000
Cầu Lò Đường Giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A        400,000
12 Khu chợ tự tiêu, tự sản - Chợ vải và các đường hẻm (thị trấn Phong Điền) Khu chợ tự tiêu, tự sản       2,800,000
Chợ vải và các đường hẻm       2,400,000
13 Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A Toàn khu          640,000
14 Khu dân cư xã Tân Thới Suốt tuyến          800,000
15 Khu thương mại xã Trường Long Giáp đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ)       1,200,000
16 Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền Trục chính       1,600,000
Trục phụ       1,200,000
17 Lộ cầu Nhiếm - Trường Thành Giáp đường tỉnh 923 đi Trường Thành          400,000
18 Quốc lộ 61B Ranh quận Cái Răng Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa)        640,000
Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) Rạch Trầu Hôi (giáp ranh tỉnh Hậu Giang)        480,000
19 Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền) Giáp Đường tỉnh 923 Trục số 7     4,000,000
Trục số 7 Trung tâm y tế dự phòng     2,000,000
20 Tuyến đường Trường Long - Vàm Bi Cầu Ba Chu Vàm Bi        400,000
21 Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) Đường tỉnh 923 Cầu Rạch Dinh     1,440,000
Cầu Rạch Dinh Cầu Rạch Nhum     1,200,000
22 Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (thuộc dự án khai thác quỹ đất) Các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ       3,200,000
Các lô nền tiếp giáp tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang       2,400,000
Các lô nền còn lại       2,000,000
23 Tuyến Nhơn Ái - Trường Long  Cống KH9 Vàm Ông Hào        400,000
24 Đường vào khu mộ Phan Văn Trị Đường tỉnh 923 Cầu Cái Tắc        960,000
Cầu Cái Tắc Mộ Cụ Phan Văn Trị        800,000
Mộ Cụ Phan Văn Trị Rạch tre        400,000
25 Đường nối từ Đường Phan Văn Trị đến Cầu Tây Đô Đường Phan Văn Trị Cầu Tây Đô     2,400,000
26 Khu dân cư Hồng Phát (trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
      4,000,000
Các đường còn lại       2,000,000
27 Khu chợ Mỹ Khánh và XD thương mại thuộc khu TĐC, 2 bên Nguyễn Văn Cừ (Cty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
      4,000,000
Các tuyến đường còn lại       2,000,000
28 Đường Vàm Bi-Trường Hòa-Bốn Tổng Đoạn Án Khám Ông Hào Đường 926        400,000

Phụ lục IX .6
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN PHONG ĐIỀN
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị, trong các khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Chiêm Thành Tấn
(trục số 7, Trung tâm thương mại - hành chính  huyện)
Trục số 13 Trục số 10     1,260,000
2 Nguyễn Thái Bình (trục
số 1, Trung tâm thương
mại - hành chính huyện) 
Lộ Vòng Cung Hết đoạn trải nhựa     1,260,000
3 Các trục hành chính trung tâm huyện Trục số 4, 5, 8, 13, 14  Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn       1,260,000
Trục đường số 12       1,050,000
4 Đê KH9 (đường cấp 5 đồng bằng) Ranh quận Ô Môn Giáp tỉnh Hậu Giang        350,000
5 Đường Án Khám Ông Hào Suốt tuyến          490,000
6 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang     3,500,000
7 Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m) Giáp ranh quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang     1,400,000
8 Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)  Cầu Xẻo Tre Ranh phường Long Tuyền        560,000
9 Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923) Giáp phường An Bình Cầu Ông Đề      1,540,000
Cầu Ông Đề Cầu Rạch Chuối     1,400,000
Cầu Rạch Chuối Cầu Trà Niền     1,750,000
Cầu Trà Niền Cống Ba Lù      2,800,000
Cống Ba Lù Cống Rạch Bần      1,540,000
Cống Rạch Bần Giáp ranh xã Tân Thới     1,050,000
Ranh thị trấn Cầu Rạch Miễu        840,000
Cầu rạch Miễu Ranh Ô Môn        560,000
10 Đường tỉnh 926 Cầu Tây Đô Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái        700,000
Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái Cầu Mương Cao        560,000
Cầu Mương Cao Cầu Kinh Tắc        490,000
Cầu Kinh Tắc Cầu Ba Chu     1,050,000
Cầu Cần Đước Kinh Một Ngàn        490,000
11 Đường tỉnh 932 Trường Trung học Nhơn Nghĩa Cầu Lò Đường        420,000
Cầu Lò Đường giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A        350,000
12 Khu chợ tự tiêu, tự sản - Chợ vải và các đường hẻm (thị trấn Phong Điền) Khu chợ tự tiêu, tự sản       2,450,000
Chợ vải và các đường hẻm       2,100,000
13 Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A Toàn khu          560,000
14 Khu dân cư xã Tân Thới Suốt tuyến          700,000
15 Khu thương mại xã Trường Long Giáp đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ)       1,050,000
16 Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền Trục chính       1,400,000
Trục phụ       1,050,000
17 Lộ cầu Nhiếm - Trường Thành Giáp đường tỉnh 923 đi Trường Thành          350,000
18 Quốc lộ 61B Ranh quận Cái Răng Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa)        560,000
Rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) Rạch Trầu Hôi (giáp ranh tỉnh Hậu Giang)        420,000
19 Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền) Giáp Đường tỉnh 923 Trục số 7     3,500,000
Trục số 7 Trung tâm y tế dự phòng     1,750,000
20 Tuyến đường Trường Long - Vàm Bi Cầu Ba Chu Vàm Bi        350,000
21 Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) Đường tỉnh 923 Cầu Rạch Dinh     1,260,000
Cầu Rạch Dinh Cầu Rạch Nhum     1,050,000
22 Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (thuộc dự án khai thác quỹ đất) Các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ       2,800,000
Các lô nền tiếp giáp tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang       2,100,000
Các tuyến đường còn lại       1,750,000
23 Tuyến Nhơn Ái - Trường Long  Cống KH9 Vàm Ông Hào        350,000
24 Đường vào khu mộ Phan Văn Trị Đường tỉnh 923 Cầu Cái Tắc        840,000
Cầu Cái Tắc Mộ Cụ Phan Văn Trị        700,000
Mộ Cụ Phan Văn Trị Rạch tre        350,000
25 Đường nối từ Đường Phan Văn Trị đến Cầu Tây Đô Đường Phan Văn Trị Cầu Tây Đô     2,100,000
26 Khu dân cư Hồng Phát (trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
      3,500,000
Các đường còn lại       1,750,000
27 Khu chợ Mỹ Khánh và XD thương mại thuộc khu TĐC, 2 bên Nguyễn Văn Cừ (Cty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá) Cặp đường Nguyễn Văn
Cừ
      3,500,000
Các tuyến đường còn lại       1,750,000
28 Đường Vàm Bi-Trường Hòa-Bốn Tổng Đoạn Án Khám Ông Hào Đường 926        350,000
PL4 PL5 - BINH THUY 2014 (4274) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - NINH KIEU 2014 (3738) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CAI RANG 2014 (3709) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - VINH THANH 2014 (3394) lúc 22/08/2014
PL1 nguyên tăc gia dat 2014 (3184) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - O MON 2014 (3184) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - PHONG DIEN 2014 (3176) lúc 22/08/2014
PL3 cây lâu nam 2014 (3058) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOI LAI 2014 (3036) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CO DO 2014 (2977) lúc 22/08/2014
Quyết định giá đất 2014 (2887) lúc 22/08/2014
PL6 giá ở nông thôn 2014 (2852) lúc 22/08/2014
PL2 cây hàng năm 2014 (2740) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOT NOT 2014 (2685) lúc 22/08/2014
PL7 SXKDPNN nông thôn 2014 (2611) lúc 22/08/2014
Về trang chủ            |           Quy định sử dụng            |           Bảng giá quảng cáo            |           Liên hệ            |           Thanh toán
Sàn giao dịch thông tin bất động sản: thông tin nhà phố, đất nền, chung cư - căn hộ, biệt thự, kho xưởng - trang trại, văn phòng - mặt bằng KD, khách sạn - nhà trọ, bất động sản khác, sàn giao dịch khác – tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt TP Cần Thơ, TPHCM (Sài Gòn), Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An. 
Địa Ốc 60s Phú Quốc là sàn giao dịch bất động sản chuyên các dịch vụ mua bán cho thuê nhà, đất nền giá rẻ tại thị trấn Thị trấn Dương Đông - TT An Thới - Dương Tơ - Cửa Cạn - Gành Dầu - Cửa Dương - Bãi Thơm - Hòn Thơm - Hàm Ninh - Thổ Châu và đặc biệt ở các con đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trung Trực, Võ Thị Sáu, 30 tháng 4, Bãi Dài, Nguyễn Thái Bình, Trung Đoàn, Búng Gội, trục đường Dương Đông An Thới, trục đường Dương Đông Cửa Cạn. Mời quý khách đăng tin địa ốc Phú  Quốc để nhận được giao dịch mua bán nhà đất nhanh nhất! 

Công Ty TNHH Quảng Cáo Địa Ốc 60s | Copyright © 2013 DIAOC60S.VN - All rights Reserved
Liên hệ: Hoài Tùng - Di động: 0969 60 60 60 - Email: Diaoc60s@gmail.com | Địa chỉ: 18A3 KDC Hưng Phú 1, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TPCT
® Ghi rõ nguồn "www.DiaOc60s.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Đặt làm trang chủ của bạn?
177 trực tuyến
Nhập mã tin để tìm nhanh: