Bộ lọc tin địa ốc

Chọn mức giá:

Tìm kiếm cực nhanh
205 tin mới hôm nay!
Địa ốc 60s
Liên kết truy cập nhanh
Ninh-kieu | Cai-Rang | Phu-Quoc | Viet-Nam | dat-nen-can-tho | bat-dong-san-phu-quoc | nha-dat-gia-re | bat-gia-dat-can-tho | bang-gia-dat-phu-quoc Duong-dong | Duong-To | Cua-Can | Ganh-Hao | Cua-Duong Bai-Thom | Hon-Thom | Ham-Ninh | Tho-Chau | Tran-Hung-Dao-Phu-Quoc | Hung-Vuong-Phu-Quoc

Thông kê
Truy cập hôm nay:
Mới đăng hôm nay: 205
Tin bất động sản: 204083
Tổng số bản tin: 1079
Tổng số user: 40211
Thời gian tải trang: 1 giây
Địa ốc 60s / Bảng giá đất
Bảng giá đất huyện Thới Lai TP Cần Thơ năm 2015 - 2019  -  

mixing viagra and weed

mixing adderall and weed
Phụ lục VII .7
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN THỚI LAI
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất ở tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Trường Xuân, Trường Thành Trục chính   1,000,000
Trục phụ   700,000
2 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân A Trục chính   700,000
Trục phụ   500,000
3 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Thới Tân, Định Môn Trục chính   500,000
Trục phụ   400,000
4 Chợ thị trấn Thới Lai Thị trấn phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ   5,000,000
Bên kia sông chợ thị trấn Thới Lai từ vàm Kinh Đứng Vàm Nhà Thờ  900,000
5 Đường tỉnh 919 Giáp ranh huyện Phong Điền Giáp ranh huyện Cờ Đỏ 1,000,000
6 Đường tỉnh  922 Cầu Rạch Nhum Cầu Tắc Cà Đi (Bên trái) 750,000
Cầu Tắc Cà Đi (Bên phải) 1,000,000
Cầu Tắc Cà Đi Cầu Xẻo Xào (Bên trái) 2,500,000
Cầu Xẻo Xào (Bên phải) 3,000,000
Cầu Xẻo Xào Cầu Sắt Lớn 5,000,000
Cầu Sắt Lớn Cầu Cồn Chen (Bên trái) 1,300,000
Cầu Cồn Chen (Bên phải) 1,500,000
Cầu Cồn Chen Ranh huyện Cờ Đỏ  (Bên trái) 400,000
Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên phải) 600,000
7 Đường thị trấn Thới Lai – xã Đông Bình Đường tỉnh 922 Cầu Đông Pháp 1,000,000
Cầu Đông Pháp Cầu Bảy Phẩm (Bên phải) 400,000
Cầu Bảy Phẩm (Bên trái) 500,000
Cầu Bảy Phẩm Đường tỉnh 919 (Bên phải) 400,000
Đường tỉnh 919 (Bên trái) 600,000
Đường tỉnh 919 Xã Đông Bình 500,000
8 Đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A Cầu Búng Lớn Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên trái) 400,000
Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên phải) 600,000
Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ Hướng cầu Bà Đầm 1,400,000
Khu chợ trung tâm: cặp kinh Bà Đầm Hết ranh đất nhà bà Năm Dung 1,000,000
Các phần còn lại trong khu vực chợ    500,000
Cầu Bà Đầm Kinh Ranh (Bên trái) 400,000
Kinh Ranh (Bên phải) 500,000
9 Khu dân cư Huệ Phát Trục chính   2,000,000
Trục phụ   1,200,000
10 Thị trấn Thới Lai (Trừ khu dân cư Huệ Phát) Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân) Ranh xã Trường Thắng   (Bên trái) 1,000,000
Ranh xã Trường Thắng   (Bên phải) 1,200,000
Cầu Sắt Lớn Ranh xã Trường Thắng 500,000
11 Xã Định Môn Cầu Vàm Nhon Cầu Mương Huyện 500,000
Cầu Mương Huyện Cầu Trà An 600,000
Cầu Trà An Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) 500,000
Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) Khu dân cư vượt lũ (Bên trái) 500,000
12 Xã Trường Thắng Ranh thị trấn Thới Lai Cầu Ông Định (Bên trái) 500,000
Cầu Ông Định (Bên phải) 600,000
Cầu Ông Định Cầu Búng Lớn (Bên trái) 400,000
Cầu Búng Lớn (Bên phải) 450,000
13 Xã Trường Thành Khu dân cư vượt lũ Ranh Rạch Gừa (mé sông) 1,000,000
Ranh Rạch Gừa (lộ mới) 1,000,000
Rạch Gừa Ranh xã Tân Thới (mé sông) 400,000
Ranh xã Tân Thới (lộ mới) 500,000
14 Khu hành chính huyện Thới Lai (Trừ phần tiếp giáp Đường tỉnh 922) Toàn khu   2,000,000
Phụ lục VIII .7
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN THỚI LAI
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Trường Xuân, Trường Thành Trục chính   800,000
Trục phụ   560,000
2 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân A Trục chính   560,000
Trục phụ   400,000
3 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Thới Tân, Định Môn Trục chính   400,000
Trục phụ   320,000
4 Chợ thị trấn Thới Lai Thị trấn phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ   4,000,000
Bên kia sông chợ thị trấn Thới Lai từ vàm Kinh Đứng Vàm Nhà Thờ  720,000
5 Đường tỉnh 919 Giáp ranh huyện Phong Điền Giáp ranh huyện Cờ Đỏ 800,000
6 Đường tỉnh  922 Cầu Rạch Nhum Cầu Tắc Cà Đi (Bên trái) 600,000
Cầu Tắc Cà Đi (Bên phải) 800,000
Cầu Tắc Cà Đi Cầu Xẻo Xào (Bên trái) 2,000,000
Cầu Xẻo Xào (Bên phải) 2,400,000
Cầu Xẻo Xào Cầu Sắt Lớn 4,000,000
Cầu Sắt Lớn Cầu Cồn Chen (Bên trái) 1,040,000
Cầu Cồn Chen (Bên phải) 1,200,000
Cầu Cồn Chen Ranh huyện Cờ Đỏ  (Bên trái) 320,000
Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên phải) 480,000
7 Đường thị trấn Thới Lai – xã Đông Bình Đường tỉnh 922 Cầu Đông Pháp 800,000
Cầu Đông Pháp Cầu Bảy Phẩm (Bên phải) 320,000
Cầu Bảy Phẩm (Bên trái) 400,000
Cầu Bảy Phẩm Đường tỉnh 919 (Bên phải) 320,000
Đường tỉnh 919 (Bên trái) 480,000
Đường tỉnh 919 Xã Đông Bình 400,000
8 Đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A Cầu Búng Lớn Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên trái) 320,000
Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên phải) 480,000
Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ Hướng cầu Bà Đầm 1,120,000
Khu chợ trung tâm: cặp kinh Bà Đầm Hết ranh đất nhà bà Năm Dung 800,000
Các phần còn lại trong khu vực chợ    400,000
Cầu Bà Đầm Kinh Ranh (Bên trái) 320,000
Kinh Ranh (Bên phải) 400,000
9 Khu dân cư Huệ Phát Trục chính   1,600,000
Trục phụ   960,000
10 Thị trấn Thới Lai (Trừ khu dân cư Huệ Phát) Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân) Ranh xã Trường Thắng   (Bên trái) 800,000
Ranh xã Trường Thắng   (Bên phải) 960,000
Cầu Sắt Lớn Ranh xã Trường Thắng 400,000
11 Xã Định Môn Cầu Vàm Nhon Cầu Mương Huyện 400,000
Cầu Mương Huyện Cầu Trà An 480,000
Cầu Trà An Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) 400,000
Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) Khu dân cư vượt lũ (Bên trái) 400,000
12 Xã Trường Thắng Ranh thị trấn Thới Lai Cầu Ông Định (Bên trái) 400,000
Cầu Ông Định (Bên phải) 480,000
Cầu Ông Định Cầu Búng Lớn (Bên trái) 320,000
Cầu Búng Lớn (Bên phải) 360,000
13 Xã Trường Thành Khu dân cư vượt lũ Ranh Rạch Gừa (mé sông) 800,000
Ranh Rạch Gừa (lộ mới) 800,000
Rạch Gừa Ranh xã Tân Thới (mé sông) 320,000
Ranh xã Tân Thới (lộ mới) 400,000
14 Khu hành chính huyện Thới Lai (Trừ phần tiếp giáp Đường tỉnh 922) Toàn khu   1,600,000

Phụ lục IX .7
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN THỚI LAI
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Trường Xuân, Trường Thành Trục chính   700,000
Trục phụ   490,000
2 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân A Trục chính   490,000
Trục phụ   350,000
3 Cụm dân cư vượt lũ các xã: Thới Tân, Định Môn Trục chính   350,000
Trục phụ   280,000
4 Chợ thị trấn Thới Lai Thị trấn phía bên chợ và hai bên nhà lồng chợ   3,500,000
Bên kia sông chợ thị trấn Thới Lai từ vàm Kinh Đứng Vàm Nhà Thờ  630,000
5 Đường tỉnh 919 Giáp ranh huyện Phong Điền Giáp ranh huyện Cờ Đỏ 700,000
6 Đường tỉnh  922 Cầu Rạch Nhum Cầu Tắc Cà Đi (Bên trái) 525,000
Cầu Tắc Cà Đi (Bên phải) 700,000
Cầu Tắc Cà Đi Cầu Xẻo Xào (Bên trái) 1,750,000
Cầu Xẻo Xào (Bên phải) 2,100,000
Cầu Xẻo Xào Cầu Sắt Lớn 3,500,000
Cầu Sắt Lớn Cầu Cồn Chen (Bên trái) 910,000
Cầu Cồn Chen (Bên phải) 1,050,000
Cầu Cồn Chen Ranh huyện Cờ Đỏ  (Bên trái) 280,000
Ranh huyện Cờ Đỏ (Bên phải) 420,000
7 Đường thị trấn Thới Lai – xã Đông Bình Đường tỉnh 922 Cầu Đông Pháp 700,000
Cầu Đông Pháp Cầu Bảy Phẩm (Bên phải) 280,000
Cầu Bảy Phẩm (Bên trái) 350,000
Cầu Bảy Phẩm Đường tỉnh 919 (Bên phải) 280,000
Đường tỉnh 919 (Bên trái) 420,000
Đường tỉnh 919 Xã Đông Bình 350,000
8 Đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A Cầu Búng Lớn Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên trái) 280,000
Khu dân cư vượt lũ Trường Xuân (Bên phải) 420,000
Tuyến lộ trước khu dân cư vượt lũ Hướng cầu Bà Đầm 980,000
Khu chợ trung tâm: cặp kinh Bà Đầm Hết ranh đất nhà bà Năm Dung 700,000
Các phần còn lại trong khu vực chợ    350,000
Cầu Bà Đầm Kinh Ranh (Bên trái) 280,000
Kinh Ranh (Bên phải) 350,000
9 Khu dân cư Huệ Phát Trục chính   1,400,000
Trục phụ   840,000
10 Thị trấn Thới Lai (Trừ khu dân cư Huệ Phát) Ngã ba (Thới Lai - Trường Xuân) Ranh xã Trường Thắng   (Bên trái) 700,000
Ranh xã Trường Thắng   (Bên phải) 840,000
Cầu Sắt Lớn Ranh xã Trường Thắng 350,000
11 Xã Định Môn Cầu Vàm Nhon Cầu Mương Huyện 350,000
Cầu Mương Huyện Cầu Trà An 420,000
Cầu Trà An Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) 350,000
Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) Khu dân cư vượt lũ (Bên trái) 350,000
12 Xã Trường Thắng Ranh thị trấn Thới Lai Cầu Ông Định (Bên trái) 350,000
Cầu Ông Định (Bên phải) 420,000
Cầu Ông Định Cầu Búng Lớn (Bên trái) 280,000
Cầu Búng Lớn (Bên phải) 315,000
13 Xã Trường Thành Khu dân cư vượt lũ Ranh Rạch Gừa (mé sông) 700,000
Ranh Rạch Gừa (lộ mới) 700,000
Rạch Gừa Ranh xã Tân Thới (mé sông) 280,000
Ranh xã Tân Thới (lộ mới) 350,000
14 Khu hành chính huyện Thới Lai (Trừ phần tiếp giáp Đường tỉnh 922) Toàn khu   1,400,000
PL4 PL5 - BINH THUY 2014 (4274) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - NINH KIEU 2014 (3737) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CAI RANG 2014 (3707) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - VINH THANH 2014 (3394) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - O MON 2014 (3183) lúc 22/08/2014
PL1 nguyên tăc gia dat 2014 (3182) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - PHONG DIEN 2014 (3175) lúc 22/08/2014
PL3 cây lâu nam 2014 (3057) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOI LAI 2014 (3036) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CO DO 2014 (2976) lúc 22/08/2014
Quyết định giá đất 2014 (2886) lúc 22/08/2014
PL6 giá ở nông thôn 2014 (2850) lúc 22/08/2014
PL2 cây hàng năm 2014 (2739) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOT NOT 2014 (2684) lúc 22/08/2014
PL7 SXKDPNN nông thôn 2014 (2611) lúc 22/08/2014
Về trang chủ            |           Quy định sử dụng            |           Bảng giá quảng cáo            |           Liên hệ            |           Thanh toán
Sàn giao dịch thông tin bất động sản: thông tin nhà phố, đất nền, chung cư - căn hộ, biệt thự, kho xưởng - trang trại, văn phòng - mặt bằng KD, khách sạn - nhà trọ, bất động sản khác, sàn giao dịch khác – tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt TP Cần Thơ, TPHCM (Sài Gòn), Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An. 
Địa Ốc 60s Phú Quốc là sàn giao dịch bất động sản chuyên các dịch vụ mua bán cho thuê nhà, đất nền giá rẻ tại thị trấn Thị trấn Dương Đông - TT An Thới - Dương Tơ - Cửa Cạn - Gành Dầu - Cửa Dương - Bãi Thơm - Hòn Thơm - Hàm Ninh - Thổ Châu và đặc biệt ở các con đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trung Trực, Võ Thị Sáu, 30 tháng 4, Bãi Dài, Nguyễn Thái Bình, Trung Đoàn, Búng Gội, trục đường Dương Đông An Thới, trục đường Dương Đông Cửa Cạn. Mời quý khách đăng tin địa ốc Phú  Quốc để nhận được giao dịch mua bán nhà đất nhanh nhất! 

Công Ty TNHH Quảng Cáo Địa Ốc 60s | Copyright © 2013 DIAOC60S.VN - All rights Reserved
Liên hệ: Hoài Tùng - Di động: 0969 60 60 60 - Email: Diaoc60s@gmail.com | Địa chỉ: 18A3 KDC Hưng Phú 1, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TPCT
® Ghi rõ nguồn "www.DiaOc60s.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Đặt làm trang chủ của bạn?
200 trực tuyến
Nhập mã tin để tìm nhanh: