Bộ lọc tin địa ốc

Chọn mức giá:

Tìm kiếm cực nhanh
129 tin mới hôm nay!
Địa ốc 60s
Liên kết truy cập nhanh
Ninh-kieu | Cai-Rang | Phu-Quoc | Viet-Nam | dat-nen-can-tho | bat-dong-san-phu-quoc | nha-dat-gia-re | bat-gia-dat-can-tho | bang-gia-dat-phu-quoc Duong-dong | Duong-To | Cua-Can | Ganh-Hao | Cua-Duong Bai-Thom | Hon-Thom | Ham-Ninh | Tho-Chau | Tran-Hung-Dao-Phu-Quoc | Hung-Vuong-Phu-Quoc

Thông kê
Truy cập hôm nay:
Mới đăng hôm nay: 129
Tin bất động sản: 204240
Tổng số bản tin: 1079
Tổng số user: 40229
Thời gian tải trang: 1 giây
Địa ốc 60s / Bảng giá đất
Bảng giá đất huyện Vĩnh Thạnh TPCT năm 2016 - 2019  -  

augmentin generico

augmentin
Phụ lục VII .9
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN VĨNH THẠNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất ở tại đô thị, trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Thạnh An Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 500,000
2 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 2,500,000
3 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 500,000
4 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh An Toàn cụm 300,000
5 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc Toàn cụm 300,000
6 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc (Sáu Bọng) Toàn cụm 300,000
7 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 800,000
8 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 300,000
9 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Thắng Toàn cụm 300,000
10 Các Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 800,000
11 Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 300,000
12 Đường Bờ Tràm Kênh Thắng Lợi 1 Kênh Bốn Tổng 300,000
13 Đường Kênh Thầy Ký (Bờ phía đông) Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Bờ Bao  400,000
14 Đường Kinh E Bờ kinh Cái Sắn Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An) 400,000
Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An) Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng 300,000
Ranh xã Thạnh An Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng 300,000
15 Đường Sĩ Cuông Ranh huyện Cờ Đỏ Kênh Bà Chiêu 300,000
16 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Thị trấn Vĩnh Thạnh Quốc lộ 80 Cầu Láng Chim 2,000,000
17 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Xã Thạnh Quới Cầu Láng Chim Ranh huyện Cờ Đỏ 600,000
18 Khu Dân cư chợ Số 8 Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ (Trừ các lô nền cặp  Quốc lộ 80) 300,000
19 Quốc lộ 80 - thị trấn Thạnh An Cống Số 15,5 Cống Sao Mai 1,200,000
Cống Sao Mai Cầu Thầy Ký  3,000,000
Cầu Thầy Ký Cống Số 18 1,200,000
Cống Số 18 Bến xe Kinh B 1,500,000
Bến xe kinh B Kinh B (ranh Kiên Giang) 2,500,000
20 Quốc lộ 80 - thị trấn Vĩnh Thạnh Cống Số 9,5 Cống Lý Chiêu 1,000,000
Cầu Lý Chiêu Cầu Bốn Tổng (Trung tâm huyện) 2,500,000
Cầu Bốn Tổng Cống Thầy Pháp (Trung tâm huyện) 2,500,000
Cống Thầy Pháp Cống Nhà Thờ  2,500,000
21 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Mỹ Ranh tỉnh An Giang Cống Số 7,5 800,000
Cống Số 7,5 Cống  Số  8 600,000
Cống Số 8 Cống Số 9 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 600,000
Cống  Số  9 Cống Số 9,5 600,000
22 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Quới Cống Nhà Thờ Cầu Láng Sen  1,200,000
Cầu Láng Sen Cống Số 12 850,000
23 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Tiến Cống Số 12 Cống Số 15,5 500,000
24 Quốc lộ 80 - xã Vĩnh Trinh Cầu Số 1 Cầu Số 2 (khu vực chợ xã) 1,200,000
Cầu Số 2 Cầu Số 3 1,000,000
Cầu Số 3 Cầu Số 5 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 800,000
Cầu Số 5 Ranh tỉnh An Giang 800,000
25 Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 34, 41, 43, 47, 53, 8, 7   2,000,000
Tuyến đường số 11 (từ đường số 41 đến đường số 55)   2,000,000
26 Khu tái định cư và dân cư hành chính huyện Vĩnh Thạnh Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 919   2,000,000
Các lô nền còn lại   800,000
27 Khu tái định cư Trung tâm Thương mại và Dân cư Thương mại huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 38, 40   800,000
Tuyến đường số 6 (từ đường số 37 đến đường số 40)   800,000
Tuyến đường số 8 (từ đường số 37 đến đường số 40)   800,000
Tuyến đường số 37 (từ đường số 6 đến đường số 8)   800,000
28 Đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)  Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Kênh Thắng Lợi 1 300,000
29 Đường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)  Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Đường Bờ Tràm 300,000
30 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ cặp Quốc lộ 80 1,200,000
31 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 400,000
Phụ lục VIII .9
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN VĨNH THẠNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
 
 
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Thạnh An Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 400,000
2 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 2,000,000
3 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 400,000
4 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh An Toàn cụm 240,000
5 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc Toàn cụm 240,000
6 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc (Sáu Bọng) Toàn cụm 240,000
7 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 640,000
8 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 240,000
9 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Thắng Toàn cụm 240,000
10 Các Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 640,000
11 Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 240,000
12 Đường Bờ Tràm Kênh Thắng Lợi 1 Kênh Bốn Tổng 240,000
13 Đường Kênh Thầy Ký (Bờ phía đông) Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Bờ Bao  320,000
14 Đường Kinh E Bờ kinh Cái Sắn Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An) 320,000
Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An) Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng 240,000
Ranh xã Thạnh An Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng 240,000
15 Đường Sĩ Cuông Ranh huyện Cờ Đỏ Kênh Bà Chiêu 240,000
16 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Thị trấn Vĩnh Thạnh Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Láng Chim 1,600,000
17 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Xã Thạnh Quới Cầu Láng Chim Ranh huyện Cờ Đỏ 480,000
18 Khu Dân cư chợ Số 8 Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ (Trừ các lô nền cặp  Quốc lộ 80) 240,000
19 Quốc lộ 80 - thị trấn Thạnh An Cống Số 15,5 Cống Sao Mai 960,000
Cống Sao Mai Cầu Thầy Ký  2,400,000
Cầu Thầy Ký Cống Số 18 960,000
Cống Số 18 Bến xe Kinh B 1,200,000
Bến xe kinh B Kinh B (ranh Kiên Giang) 2,000,000
20 Quốc lộ 80 - thị trấn Vĩnh Thạnh Cống Số 9,5 Cống Lý Chiêu 800,000
Cầu Lý Chiêu Cầu Bốn Tổng (Trung tâm huyện) 2,000,000
Cầu Bốn Tổng Cống Thầy Pháp (Trung tâm huyện) 2,000,000
Cống Thầy Pháp Cống Nhà Thờ  2,000,000
21 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Mỹ Ranh tỉnh An Giang Cống Số 7,5 640,000
Cống Số 7,5 Cống  Số  8 480,000
Cống Số 8 Cống Số 9 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 480,000
Cống  Số  9 Cống Số 9,5 480,000
22 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Quới Cống Nhà Thờ Cầu Láng Sen  960,000
Cầu Láng Sen Cống Số 12 680,000
23 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Tiến Cống Số 12 Cống Số 15,5 400,000
24 Quốc lộ 80 - xã Vĩnh Trinh Cầu Số 1 Cầu Số 2 (khu vực chợ xã) 960,000
Cầu Số 2 Cầu Số 3 800,000
Cầu Số 3 Cầu Số 5 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 640,000
Cầu Số 5 Ranh tỉnh An Giang 640,000
25 Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 34, 41, 43, 47, 53, 8, 7   1,600,000
Tuyến đường số 11 (từ đường số 41 đến đường số 55)   1,600,000
26 Khu tái định cư và dân cư hành chính huyện Vĩnh Thạnh Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 919   1,600,000
Các lô nền còn lại   640,000
27 Khu tái định cư Trung tâm Thương mại và Dân cư Thương mại huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 38, 40   640,000
Tuyến đường số 6 (từ đường số 37 đến đường số 40)   640,000
Tuyến đường số 8 (từ đường số 37 đến đường số 40)   640,000
Tuyến đường số 37 (từ đường số 6 đến đường số 8)   640,000
28 Đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)  Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Kênh Thắng Lợi 1 240,000
29 Đường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)  Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Đường Bờ Tràm 240,000
30 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ cặp Quốc lộ 80 960,000
31 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 320,000

Phụ lục IX .9
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ HUYỆN VĨNH THẠNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
 
 
Đơn vị tính: đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông  
1 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Thạnh An Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 350,000
2 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 1,750,000
3 Cụm dân cư vượt lũ - thị trấn Vĩnh Thạnh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 350,000
4 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh An Toàn cụm 210,000
5 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc Toàn cụm 210,000
6 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc (Sáu Bọng) Toàn cụm 210,000
7 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 560,000
8 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Mỹ (số 8)  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 210,000
9 Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Thắng Toàn cụm 210,000
10 Các Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80 560,000
11 Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 210,000
12 Đường Bờ Tràm Kênh Thắng Lợi 1 Kênh Bốn Tổng 210,000
13 Đường Kênh Thầy Ký (Bờ phía đông) Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Bờ Bao  280,000
14 Đường Kinh E Bờ kinh Cái Sắn Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An) 280,000
Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An) Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng 210,000
Ranh xã Thạnh An Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng 210,000
15 Đường Sĩ Cuông Ranh huyện Cờ Đỏ Kênh Bà Chiêu 210,000
16 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Thị trấn Vĩnh Thạnh Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Cầu Láng Chim 1,400,000
17 Đường tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Xã Thạnh Quới Cầu Láng Chim Ranh huyện Cờ Đỏ 420,000
18 Khu Dân cư chợ Số 8 Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ (Trừ các lô nền cặp  Quốc lộ 80) 210,000
19 Quốc lộ 80 - thị trấn Thạnh An Cống Số 15,5 Cống Sao Mai 840,000
Cống Sao Mai Cầu Thầy Ký  2,100,000
Cầu Thầy Ký Cống Số 18 840,000
Cống Số 18 Bến xe Kinh B 1,050,000
Bến xe kinh B Kinh B (ranh Kiên Giang) 1,750,000
20 Quốc lộ 80 - thị trấn Vĩnh Thạnh Cống Số 9,5 Cống Lý Chiêu 700,000
Cầu Lý Chiêu Cầu Bốn Tổng (Trung tâm huyện) 1,750,000
Cầu Bốn Tổng Cống Thầy Pháp (Trung tâm huyện) 1,750,000
Cống Thầy Pháp Cống Nhà Thờ  1,750,000
21 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Mỹ Ranh tỉnh An Giang Cống Số 7,5 560,000
Cống Số 7,5 Cống  Số  8 420,000
Cống Số 8 Cống Số 9 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 420,000
Cống  Số  9 Cống Số 9,5 420,000
22 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Quới Cống Nhà Thờ Cầu Láng Sen  840,000
Cầu Láng Sen Cống Số 12 595,000
23 Quốc lộ 80 - xã Thạnh Tiến Cống Số 12 Cống Số 15,5 350,000
24 Quốc lộ 80 - xã Vĩnh Trinh Cầu Số 1 Cầu Số 2 (khu vực chợ xã) 840,000
Cầu Số 2 Cầu Số 3 700,000
Cầu Số 3 Cầu Số 5 (trừ cụm Dân cư vượt lũ) 560,000
Cầu Số 5 Ranh tỉnh An Giang 560,000
25 Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 34, 41, 43, 47, 53, 8, 7   1,400,000
Tuyến đường số 11 (từ đường số 41 đến đường số 55)   1,400,000
26 Khu tái định cư và dân cư hành chính huyện Vĩnh Thạnh Các lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 919   1,400,000
Các lô nền còn lại   560,000
27 Khu tái định cư Trung tâm Thương mại và Dân cư Thương mại huyện Vĩnh Thạnh Toàn bộ các tuyến đường số: 38, 40   560,000
Tuyến đường số 6 (từ đường số 37 đến đường số 40)   560,000
Tuyến đường số 8 (từ đường số 37 đến đường số 40)   560,000
Tuyến đường số 37 (từ đường số 6 đến đường số 8)   560,000
28 Đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)  Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh Kênh Thắng Lợi 1 210,000
29 Đường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)  Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 Đường Bờ Tràm 210,000
30 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ cặp Quốc lộ 80 840,000
31 Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ (mở rộng) xã Thạnh Quới  Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ 280,000

PL4 PL5 - BINH THUY 2014 (4274) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - NINH KIEU 2014 (3738) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CAI RANG 2014 (3708) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - VINH THANH 2014 (3394) lúc 22/08/2014
PL1 nguyên tăc gia dat 2014 (3184) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - O MON 2014 (3184) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - PHONG DIEN 2014 (3176) lúc 22/08/2014
PL3 cây lâu nam 2014 (3058) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOI LAI 2014 (3036) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - CO DO 2014 (2977) lúc 22/08/2014
Quyết định giá đất 2014 (2887) lúc 22/08/2014
PL6 giá ở nông thôn 2014 (2852) lúc 22/08/2014
PL2 cây hàng năm 2014 (2740) lúc 22/08/2014
PL4 PL5 - THOT NOT 2014 (2685) lúc 22/08/2014
PL7 SXKDPNN nông thôn 2014 (2611) lúc 22/08/2014
Về trang chủ            |           Quy định sử dụng            |           Bảng giá quảng cáo            |           Liên hệ            |           Thanh toán
Sàn giao dịch thông tin bất động sản: thông tin nhà phố, đất nền, chung cư - căn hộ, biệt thự, kho xưởng - trang trại, văn phòng - mặt bằng KD, khách sạn - nhà trọ, bất động sản khác, sàn giao dịch khác – tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt TP Cần Thơ, TPHCM (Sài Gòn), Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An. 
Địa Ốc 60s Phú Quốc là sàn giao dịch bất động sản chuyên các dịch vụ mua bán cho thuê nhà, đất nền giá rẻ tại thị trấn Thị trấn Dương Đông - TT An Thới - Dương Tơ - Cửa Cạn - Gành Dầu - Cửa Dương - Bãi Thơm - Hòn Thơm - Hàm Ninh - Thổ Châu và đặc biệt ở các con đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trung Trực, Võ Thị Sáu, 30 tháng 4, Bãi Dài, Nguyễn Thái Bình, Trung Đoàn, Búng Gội, trục đường Dương Đông An Thới, trục đường Dương Đông Cửa Cạn. Mời quý khách đăng tin địa ốc Phú  Quốc để nhận được giao dịch mua bán nhà đất nhanh nhất! 

Công Ty TNHH Quảng Cáo Địa Ốc 60s | Copyright © 2013 DIAOC60S.VN - All rights Reserved
Liên hệ: Hoài Tùng - Di động: 0969 60 60 60 - Email: Diaoc60s@gmail.com | Địa chỉ: 18A3 KDC Hưng Phú 1, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TPCT
® Ghi rõ nguồn "www.DiaOc60s.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Đặt làm trang chủ của bạn?
169 trực tuyến
Nhập mã tin để tìm nhanh: